"Two decades with euro – Portugal’s perspective" bila je tema govora  guvernera Banke Portugala u petak, 20. rujna, u HNB (Hrvatska narodna banka) na poziv svog kolege Borisa Vujčića. U zemlji koja kreće prema integraciji u zoni eura, vrlo se pažljivo slušalo guvernera Carlosa Costu glede portugalskog iskustva, pred veoma zainteresiranom publikom, u kojoj se, među ostaima, nalazio i ministar gospodarstva Darko Horvat.

BDP 8

BDP 4

BDP 9

  • Share