U funkciji je platforma Bliži portugalski, stvorena s ciljem da odgovori na nove potrebe za učenjem portugalskog u inozemstvu. Platforma je orjentirana na dva aspekta: potporu djeci i mladima koji pohađaju školu u Portugalu i koji se sele u inozemstvo; djeci i mladima kojima je to jezik predaka, i koji nemaju mogućnost učenja jezika na licu mjesta na svom zemljopisnom položaju.

Sadržaj dostupni na platformi raspoloživi su za Portugalce kojima je to materinji ili jezik predaka, tako da razni oblici (samoučenje, asinkrono i školsko podučavanje) omogućuju veću prilagodbu pojedinoj situaciji svakog učenika.

Ovu platformu možete posjetiti na www.portuguesmaisperto.pt.

  • Share