Zbog trenutne situacije s Koronavirusom, sve javne usluge Konzularnog odjela moraju se prethodno najaviti telefonom.

  • Share