Objavljen u Diário da República 12. siječnja, Dekret br. 6/2015 od strane Njegove Ekselencije Predsjednika Republike kojim se ratificira Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak u  Dubrovniku, 4. listopada 2013., odobrena Rezolucijom Skupštine Republike br. 3/2015 2. listopada 2014.

Tekst Konvencije na portugalskom, hrvatskom

i engleskom jeziku: https://dre.pt/application/file/66145235

  • Share