Veleposlanstvo Portugala u Zagrebu Vas obaviještava da će tijekom 2018. godine slaviti portugalske i hrvatske bladane sukladno niže navedenoj listi, zbog čega će Veleposlanstvo u to vrijeme biti zatvoreno.

Lista portugalskih i hrvatskih blagdana koji će slaviti u 2018

  • Share