U 2015.:

MISIJA:

Slijediti opće ovlasti utvrđene Bečkom konvencijom i konkretne zadaće koje proizlaze iz ciljeva portugalske vanjske politike koju je definirala Vlada.

Strategijski ciljevi

  1.             Omogućiti adekvatno nacionalno predstavljanje i ojačati bilateralne odnose i/ili suradnju s državama primateljicama
  2.              Promicati širenje jezika i kulture u državama primateljicama
  3.              Promicati unapređenje organizacije na nivou strukture, procesa i osoba     

Operativni ciljevi

O efikasnosti

  1.           Omogućiti izvršenje plana aktivnosti nacionalnog predstavljanja
  2.           Širiti i promicati portugalski jezik i kulturu u inozemstvu

O efikasnosti

  1.           Provoditi metodologiju/unutarnje postupke koji omogućuju kontrolu troškova
  2.           Osigurati informativni izvještaj Centralnim službama Ministarstva vanjskih poslova

O kvaliteti

  1.              Provoditi metodologiju ocjenjivanja zadovoljstva korisnika
  2.              Omogućiti skup pravila upravljanja ljudima, usmjeren na kvalifikaciju, osposobljavanje i zadovoljstvo zaposlenih 
  • Share