Gospodarstvo

Tijekom 90-tih godina, Portugal je slijedio određenu ekonomsku politiku kroz kriterije približavanja Ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU) koja je rezultirala ulaskom zemlje u zonu eura u siječnju 1999.

U uvjetima ekonomske strukture treba istaknuti rastuću dominaciju uslužnog sektora, kao što je to slučaj kod njegovih europskih partnera. U 2011. godini, poljoprivreda, šumarstvo, ribolov predstavljali su tek 2,1 % BDV-a (za razliku od 24% u 1960.) i udio u zaposlenosti od 9,9%, dok su industrija, građevina, energija i vode činili 23,3% BDV-a s 27,3% udjela u zaposlenosti. Uslužne djelatnosti doprinose 74,5% BDV-a i predstavljaju 62,8% udjela u zaposlenosti.

Usto, uz veću učestalost usluga u ekonomskoj aktivnosti, bilježi se značajna promjena u obrascu specijalizacije proizvodnog sektora u Portugalu. On se modernizirao, napustivši ovisnost o tradicionalnim industrijskim aktivnostima u situaciju u kojoj su novi sektori, veće inkorporacijske tehnologije zadobile težinu i dinamiku rasta, gdje se ističe sektor automobila i dijelova, elektronike, energije, farmaceutike i novih tehnologija. U uslužnim djelatnostima, navodi se još važnost zemljopisnog položaja Portugala koji uživa mediteransku klimu, ublaženu utjecajem Atlantika, kao i značaj goleme portugalske obale koja utječe na značaj turističke industrije.

Glavni ekonomski indeksi

Indeks

Jedinica

2008

2009

2010

2011

2012(a)

2013(a)

BDP u tržišnim cijenama

milijuni EUR

171.983

168.504

172.670

171.112

168.286

172.648

 

visina porezne stope

0,0

-2,9

1,4

-1,6

-3,3

0,3

- Po glavi stanovnika

EUR

16.195

15.885

16.194

16.150

15.497

15.341

- Privatna potrošnja

milijuni EUR

114.956

109.774

113.915

113.489

109.316

110.948

- Javna potrošnja

milijuni EUR

34.532

37.160

37.293

34.490

31.580

30.015

- Investicije (FBCF)

milijuni EUR

38.634

34.630

34.124

30.884

28.377

29.474

- Ostvarene investicije (bez građevine)

% BDP

9,1

7,9

7,4

6,6

n.d.

n.d.

Stanovništvo

broj stanovnika u tisućama

10.623

10.638

10.636

10.647

10631

10.626

Zaposlenost (b)

broj osoba u tisućama

5.198

5.054

4.978

4.837

4.856

4.863

Nezaposlenost (b)

broj osoba u tisućama

427

529

603

706

741

748

Stopa aktivnosti (b)

% ukupno stanovništvo

62,5

61,9

61,9

61,3

n.d.

n.d.

Stopa nezaposlenosti (c) Portugal

% aktivno stanovništvo

7,6

9,5

10,8

12,7

13,6

13,7

Stopa nezaposlenosti EU-27 (d)

% aktivno stanovništvo

7,1

9,0

9,7

9,7

9,8

9,6

Ukupna bilanca javno-admin. sektora

% BDP

-3,5

-10,1

-8,3

-4,2

-4,5

-3,2

Javni dug

% BDP

71,6

82,9

93,3

102,2

111,0

112,1

Bilanca na tekućem računu

milijuni EUR

-21.669

-18.375

-16.739

-13.0005

-8.414

-6.561

 

% BDP

-12,6

-10,9

-10,0

-6,4

-5,0

-3,8

HICP – Portugal

godišnja porezna stopa

2,7

-0,9

1,4

3,6

3,3

1,5

HICP - EU 27 (d)

godišnja porezna stopa

3,7

1,0

2,1

3,1

2,3

1,8

Izvor: GEE-Gabinete de Estratégia e Estudos a partir da base do INE - Instituto Nacional de Estatística (GEE - Kabinet za strategiju i studije polazeći od osnove INE - Nacionalnog instituta za statistiku), osim ako nije drugačije naznačeno

Bilješke: (a) Procjene Eurostata; Europske komisije; EIU - Economist Intelligence Unit; Portugalske banke (Banco de Portugal); (b) INE – Statistike zaposlenosti; Europske komisije (c) INE; Europske komisije; (d) Eurostata; Europske komisije n.d. nije dostupna

Saznajte više

  • Share